Subway angel OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Brodski fotografi (18. siječnja 2005.)

Organizator:
Foto kino klub Koncept 2001

Suorganizatori:
Zagrebački foto kino savez
Zagrebačka zajednica tehničke kulture

Postav i tehnička priprema:
Ivica Tomić
Frano Ožbolt
Phillipe Chemin
Dalibor Obrovac

Popis autora:
Dolores Penić
Ivana Filip
Željka Primorac
Darko Jambreš
Goran Grah Rajan
Antonija Sokolić
Marko Miholić
Danijela Vdović
Davor Rupčić